47.yl
“karanlktan aydnla...”
 
ASR-I SADET (Ashb- Kirm, Teblt ve Talmt)
Eser Ad : ASR-I SADET (Ashb- Kirm, Teblt ve Talmt)
Yazar : Sad Shib Ensr, Seyyd Sleymn Nedv, h Muniddn Ahmed Nedv
evirmen : Eref Edib
ISBN : 9759068332
Kat Kalitesi : 1.Hamur
T.E. Sat Fiyat : 0 TL
 

Bu eser, Mevlânâ iblî Nu‘mânî'nin üç gözde talebesi, Hind-Pakistan Dârü’l-Musannifîn iblî slâm Akademisinden  âh Mu‘îniddîn Ahmed Nedvî, Sa‘îd Sâhib Ensârî ile mehûr âlim Seyyîd Süleymân Nedvî tarafndan te’lîf edilmi eserler bütünüdür. 1960’l yllarda Türkiye’ye getirilmesi ve dilimize terceme edilmesi husûsunda youn gayretleri bulunan merhûm Eref Edib, Sebîlü’r-Reâd Neriyat bünyesinde Ali Genceli yönetimindeki kadroya terceme ettirerek neretmitir. amil Yaynevi bu kymetli çalmay devam ettirme hizmetini hâlen sürdürmektedir. 

Asr- Saâdet; Ashâb- Kirâm ve Peygâmberimizin Teblîât ve Ta‘lîmât olarak iki külliyâttan olumaktadr.

Ashâb- Kirâm bölümünün muhâcir sahâbîler ksmn âh Mu‘îniddîn Ahmed Nedvî, ensâr sahâbîler ksmn Sa‘îd Sâhib Ensârî hazrlamtr. Câhiliye dönemindeki Arablarn dînî ve sosyal hayâtlar, slâmiyet’in douu, ilk müslümanlar, Habeistan’a hicret, Akabe biatlar, hicret, muhâcirlerin fazîletleri, muhâcir ve ensâr sahâbîler hakknda bilgi verilmektedir.

Teblîât ve Ta‘lîmât bölümü ise Seyyîd Süleymân Nedvî tarafndan te'lîf edilmitir. Burada teblîin gereklilii, Peygâmberimizin teblî usûl ve metodu, îmân esâslar, namaz, oruç, hacc, zekât, cihâd, takvâ, sabr, tevekkül ve slâm ahlâknn esâslar gibi mevzûlar, ilmi açdan doyurucu bir ekilde sunulmaktadr.

 
© 2017 samilyayinevi.com.tr. Her hakk sakldr.
Kkayasofya Cd. No:66 amil Han Sultanahmet - Fatih / stanbul
Tel: 0212 516 06 50 - 518 15 39 Faks: 0212 516 06 51