47.yıl
“karanlıktan aydınlığa...”
 
BÜYÜK İSLÂM İLMİHÂLİ
Eser Adı : BÜYÜK İSLÂM İLMİHÂLİ
Yazar : Ömer Nasuhi Bilmen
ISBN : 978-975-9068-46-2
Kağıt Kalitesi : İthal Kağıt
Sayfa Sayısı : 592
Ebat : 16,5*24 cm.
Baskı Tarihi : Haziran 2015
T.E. Satış Fiyatı : 10 TL
 

 Müslümânların her konuda bilgi sâhibi olmaları bir görevdir. Dîn konusunda bilgi ise, İlmihâl (herkesin durumuna göre gerekli olan bilgiler) adını alarak en önemli yeri tutar. Her Müslümânın bağlı bulunduğu İslâm dîni konusunda yeterli bilgi sâhibi olması bir borçtur. Edindiği bilgilerle de üzerine düşen dînî görevleri yerine getirmiş olacaktır.

Aslında bütün insanlığın manevî rûhu yerinde olan dînden, dîn bilgisinden hiç kimse uzak kalamaz. Öteden beri ister ilkel olsun, ister medenî toplumlar, hiç biri bir dîne bağlı kalmaktan dışarı çıkamamıştır.
İnsanların gerçek mutlulukları ve saâdetleri ilâhî bir dîn yolu ile ortaya çıkar. Sağduyulu kimselerin rûhları ve vicdânları, böyle bir dîn ile huzursuzluktan kurtulur, yatışır. İnsanlığın yaratılışındaki yüksek amaç, ancak böyle İlâhî bir dîne sarılmakla gerçekleşir.
Öyle ise, uyanık bir rûha, temiz bir vicdâna sâhib olan insan böyle gerçek bir dînden nasıl uzak kalabilir: Kendi benliğini, geleceğini ve mutluluğunu korumak isteyen bir insan, böyle yüce bir dînin inançlara, temizliğe, ibâdete, helâl ve harama, ahlâka dâir kutsal hükümlerinden muhtâc bulunduklarını öğrenip uygulamak duygusundan nasıl habersiz kalabilir?
O mübârek dînin yaşamasına, yükselmesine, yayılmasına, medeniyet saçan şanlı tarihine âid bazı bilgileri öğrenmek isteğinden, insan nasıl gâfil bulunabilir?
Hiç şübhe yok ki, benliklerini kaybetmeyen uyanık kişi ve cemiyetler bu ihtiyâcı rûhlarında duymuşlardır. Dînî eserleri aramayı, onları bulup okumayı gerekli görmüşlerdir.
İnsanların, yaratılışlarındaki meyilleri ve rûhî ihtiyâcları sebebiyle her asırda dîn bilginleri tarafından sayısız dînî eserler yazılmıştır. Ancak her devrin ve muhîtin durumuna ve kabiliyetine göre bu gibi eserlerde bir yenilik göstermek, manâ ve rûhları değişmeyecek şekilde dînî mes’eleleri imkân dâhilinde herkesin anlayabileceği bir ifâdeyle yazmak, bunların birtakım hikmet ve faydalarını sâde bir dille ortaya koymak da çok gereklidir.
İslâm dîninin kapsadığı hükümler esâs bakımından dört kısma ayrılır:
1– İtikâda âid hükümler,
2– İbâdetlere ve amellere âid hükümler,
3– Helâl-haram olan şeylere, mübâh ve mekrûhlara âid hükümler,
4– Ahlâka âid hükümler.
Bu dört kısım hükümler üzerinde çok geniş ve değerli kitâblar yazıldığı gibi, özet hâlinde kolay anlaşılır kitâblar da fazlasıyla yazılmıştır. Gerçek şu ki, bu dört kısmın her biri üzerinde ayrı ayrı birer kitâb yazılmış; fakat bu dört kısmı bir araya toplayan kitâblar azınlıkta kalmıştır.
Biz aslında ayrıntılı eserlerden uzak kalamayız. Ancak böyle geniş kapsamlı eserleri okuyup onlardan gerekli mes'eleleri seçip ayırmaya herkesin gücü yetmez. Görevleri ve zamanları buna elverişli olmaz. Çok kısa eserler de ihtiyâcı karşılamaya yeterli olmaz, maksadı karşılayamaz. Üstelik bu eserlerin ifâdesi ağır olursa, istenilen bilgileri elde etmek çok güçleşir.
Çeşitli görev ve hizmetlere ayrılmış olan dîn kardeşlerimizin dînî ihtiyâclarını yeterince karşılayabilecek bir “İlmihâl” kitâbı yazılmasını çok kimseler benden isteyerek bana başvurmuşlardı. Bunun üzerine kutsal dînimizin İtikâda, temizliğe, ibâdete, kerâhiyyet (hoş olmayan) ve istihsâna (güzel olan şeylere), ahlâka dâir hükümleri üzerinde ve bir kısım büyük peygâmberlerin hayâtları ile İslâm dîninin tarihçesine âid on kitâbdan ibâret oldukça büyük bir “İlmihâl” kitâbı yazmayı bir görev saydım. Yüce Allah’dan yardımlar dileyerek bu görevi yerine getirmeye başladım. En güvenilir, en kıymetli dîn kitâblarımıza başvurdum. İbâdetler kısmını daha uzunca hazırlamaya çalıştım. İkrâm ve feyzi bol olan yüce Allah’ın yardım ve ihsânı ile meydâna gelen bu esere “Büyük İslâm İlmihâli” adını verdim.
Eğer bu eserim, dîn kardeşlerimin faydalanmalarına hizmet ederek hayırlı duâlarını kazanmaya vesîle olursa, kendimi bahtiyâr sayarım. Bütün yazı ve çalışmaları ile yalnız Hakk Teâlâ Hazretlerinin rızâsını kazanmak isteyen âciz bir yazar için bundan büyük bir mükâfât olmaz. Başarı yüce Allah’dandır...
 
 
Fatih Dersiamlarından Erzurumlu
Ömer Nasuhi Bilmen
 
© 2017 samilyayinevi.com.tr. Her hakkı saklıdır.
Küçükayasofya Cd. No:66 Şamil Han Sultanahmet - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 06 50 - 518 15 39 Faks: 0212 516 06 51