47.yıl
“karanlıktan aydınlığa...”
 
el-ESÂS FİT-TEFSÎR
Eser Adı : el-ESÂS FİT-TEFSÎR
Yazar : Sa‘îd Havvâ
Çevirmen : Abdüsselam ARI, M. Beşir ERYARSOY
T.E. Satış Fiyatı : 0 TL
 

el-ESÂS FİT-TEFSÎR الأساس في التفسير

• Sa‘îd Havvâ, âyeti âyetlerle tefsîr ederek –Allah’ın ilhâmıyla– kendinden önceki müfessirlere göre daha çok Kur'ân’ın birliğini anlatmaya müyesser olduğunu ifâde etmiştir. Bu birliği isbât etmenin çağımız açısından gerekliliğine ve zorunluluğuna işâret etmiştir.

• Bu tefsîr çağımızın bir tefsîrdir, açıklayıcı ve kapsamlıdır. Günümüzdeki Müslümânları sarsan çağdaş küfür ve nifâk gösterilmiş, asrın içimize attığı inkârlar, şübheler, yanlışlıklar maddî-manevî hastalıklar belirtilmiş, ümmet uyarılmış ve kurtuluş için hedef gösterilmiştir. Bu tefsîr; ilim, davet, terbiye ve cihâd tefsîridir. Bunlarla beraber tefsîrin dışında bir hayli bilgi verilmekte, günümüzü etkileyen çeşitli branşlardan bir çok mes’eleyi ve bunların İslâmî ilimlerle olan münâsebeti açıklayarak okuyucusuna doyurucu bilgiler vermektedir.

• Eserde iç içe tefsîrler vardır öncelikle genel olarak kısa ve öz bir tefsîr verildikten sonra dileyene konuyla alâkalı derinlemesine bir tefsîr sunmaktadır.

• Bu tefsîrde, Hafs kıraâti esâs alınmıştır.

• Bu tefsîr dirâyeti ve rivâyeti birleştirir. Alûsî, Nesefî, Fizilâl ve İbn Kesîr gibi tefsîrlere de yer veren Sa‘îd Havvâ, kendi tefsîriyle de birleştirerek tüm tefsîrlerin özünü, hülâsasını okuyucusuna vermiştir.

 

 
© 2017 samilyayinevi.com.tr. Her hakkı saklıdır.
Küçükayasofya Cd. No:66 Şamil Han Sultanahmet - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 06 50 - 518 15 39 Faks: 0212 516 06 51