47.yl
“karanlktan aydnla...”
 
BN BDN (Reddl-Muhtr Aled-Drrl-Muhtr erhi Tenvrl-Ebsr)
Eser Ad : BN BDN (Reddl-Muhtr Aled-Drrl-Muhtr erhi Tenvrl-Ebsr)
Yazar : bn bidn, Muhammed Emn
evirmen : Ahmed Davudolu, Mazhar Takesenliolu, Mehmet SAVA
T.E. Sat Fiyat : 0 TL
 

 Reddü'l-Muhtâr ‘Ale'd-Dürrü'l-Muhtâr erhi Tenvîrü'l-Ebsâr  رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار

Bu eser BN ‘ÂBDÎN nâmyla mehûr üç kitâbdan müteekkildir. Bunlarn birincisi metin, ikincisi erh, üçüncüsü hâiye’dir. Metin, eyhü'l-slâm Muhammed bin Abdullah Timurtâî’ye âid olup Tenvîrü'l-Ebsâr adn tamaktadr. erh, Muhammed ‘Alâaddîn bin Alî el-Haskefî’nin eseri ed-Dürrü'l-Muhtâr, hâiye de bn ‘Âbidîn Muhammed Emin’in yazd Reddü'l-Muhtâr ‘Ale'd-Dürrü'l-Muhtâr erhi Tenvîrü'l-Ebsâr’dr.

bn ‘Âbidîn, bütün fkh kitâblarnn özeti mesâbesindedir. Fukahâ tarafndan üzerinde söz edilmi hiçbir mes'ele yoktur ki, bn ‘Âbidîn o sözlerin hülâsasn ve kabûle en âyân olann zikretmesin. Son devrin Osmanl ulemâs, bn ‘Âbidîn’den baka fkh kitâb aramaya lüzûm göstermezlerdi.

 

·             Kur'ân ve hadîs ilminden süzülmü fkh kitâbdr.

·         Fkh dalnda müstesnâ bir yeri olup kaynak kitâblarn en sonuncusu ve en içeriklisidir.

·         Son asrda kaleme alnd için günümüz mes'elelerine çözüm getirmektir.

·         Hanefî fkhnn, ibâdet, muâmele ve ukûbâtn ele almtr.

·         Yllarca eyhü'l-slâm, kâd, müftü ve ulemâya rehberlik etmitir.

·         bn ‘Âbidîn kitâb, âlimlerin eserlerinde hep kaynak olarak sunulmutur.

·         bn ‘Âbidîn, Hanefî fkhnda ki mes'eleleri en pratik ve en geni yoldan ele alr.

 
© 2017 samilyayinevi.com.tr. Her hakk sakldr.
Kkayasofya Cd. No:66 amil Han Sultanahmet - Fatih / stanbul
Tel: 0212 516 06 50 - 518 15 39 Faks: 0212 516 06 51