47.yıl
“karanlıktan aydınlığa...”
 
SÜNEN-İ EBÛ DÂVUD
Eser Adı : SÜNEN-İ EBÛ DÂVUD
Yazar : Ebû Dâvud Süleymân b. el-Eş‘as es-Sicistânî
Çevirmen : Ahmet Necati YENİEL, Hüseyin KAYAPINAR
Kağıt Kalitesi : 1.Hamur
T.E. Satış Fiyatı : 0 TL
 

 SÜNEN-İ EBÛ DÂVUD سُنن أبي داود

• Peygâmberimizden nakledilen 5272 hadîsi içine alır.
• Altı m
uteber hadîs kitâbının (Kütüb-i Sitte) üçüncü kitâbıdır.
• Ahkâm hadîslerini içerir.
• Bazı hükümler bölümüyle konunun bütünlüğü açıklanır.
• Hadîsdeki anlayış farklılıklarını gözetip geniş olarak dile getirmiştir.
• Hadîsleri rivâyet edenler hakkında bilgi verilmiştir.
• Sika olup olmadığı bildirilmiştir.
• Hadîs başlıkları bâblara göre düzenlenmiştir.
• Ebû Dâvud’da geçen hadîsin, diğer hadîsteki rivâyetlerine, sıhhati hakkındaki görüşlerine yer verilmiştir.
• Hadîsin fıkhı yönü, mezheblerin görüşü, delîlleri de ele alınarak açıklanmıştır.
• Türkiye’de neşr olunan hadîs kitâblarının en geniş şerhlerindendir.
• Eseri, Necati Yeniel ile Haseki Eğitim hocalarından Hüseyin Kayapınar terceme ve şerh etmiştir. Büyük üstâd Mehmet Savaş ile Prof. İsmail Lütfi Çakan tarafından redakte ve tashîh edilmiştir.

 
© 2017 samilyayinevi.com.tr. Her hakkı saklıdır.
Küçükayasofya Cd. No:66 Şamil Han Sultanahmet - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 06 50 - 518 15 39 Faks: 0212 516 06 51