47.yıl
“karanlıktan aydınlığa...”
 
Abdüsselam ARI

Doç. Dr. Abdüsselam Arı

 

 Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar 

“Fıkıh Açısından Sözleşmelerde Karşı Tarafı Yanıltma (Hile)”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı I, yıl 1999.

“İslam Hukukunda Saik ve Hukuki İşlemlere Etkisi”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı II, yıl  2000.

“İrade Beyanında Kip Sorunu”, Ekev Akademi Dergisi, 2003, 17. sayı.

“Hz. Ömer’in Ebu Musa el-Eş’ari’ye Gönderdiği Mektubun Yargılama Hukuku Açısından Analizi”, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı 2, yıl 2003.

“İslam Hukukuna Göre Hukuk ve Ceza Davalarında Zamanaşımı”, İ.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2005, sayı 11.

Çeviriler

Mebsut Cilt 30’dan Kitabu’l- Feraiz Tercümesi (Yayımlanmadı)

Said Havva, el-Esâs fi’t-Tefsîr, c. 15 (271 s.), c. 16 (493 s.), Şamil Yayınları, İstanbul 1992.

Fetâvâ Nedevâti’l-Berake, (İslam Ekonomisi ile ilgili fetvalar), Düzenleyen: Abdüssettar Ebu Ğudde – E. İzzuddîn Hoca, Cidde 1997, 300 s. (Yayına Hazır)

 
© 2017 samilyayinevi.com.tr. Her hakkı saklıdır.
Küçükayasofya Cd. No:66 Şamil Han Sultanahmet - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 06 50 - 518 15 39 Faks: 0212 516 06 51