47.yıl
“karanlıktan aydınlığa...”
 
Ömer Faruk AKKAYA

1972 yılında Sivas’ta doğdu.


İlk, orta ve lise tahsilinden sonra 1989 Eylül ayında kadîm usûlde medrese eğitimine başladı. Arapça alet ilimlerinden Sarf, Nahiv, Meânî, Beyân, Bedî’ ve Mantık; Şer’î ilimlerden Fıkıh, Usûlü’d-Dîn (kelâm), Tefsîr, Hadîs-i Şerîf, Tasavvuf, Usûl-u Tefsîr, Usûl-u Hadîs, Usûl-u Fıkıh ve Adâb-ı İslâmiyye alanlarında sıralı muhalled eserler üzerinde devam eden medrese eğitimini İstanbul’da Fetih İlim ve Araştırma Vakfı’nda tamamladı.
Sonra askerliğini yaptı ve askerlik dönüşü evlendi. Bu evliliğinden 7 çocuğu oldu.
İstanbul, Tekirdağ ve Suşehri’nde Fetih İlim ve Araştırma Vakfı’na âid ilmî hizmetlerde altı yıl idârecilik hizmetinde bulundu. 1995 yılında Fetih Vakfı’nın Suşehri hizmet binasında 120 genç üzerinde İmâm-Hatib Lisesi öğrencileri örgün eğitime eş zamanlı geliştirdiği Arapça ve Şer’î limler programını Eğitim Müdürü sıfatı ile uyguladı.


Çok başarılı giden bu programa Ankara’da yeni faâliyete geçmiş olup ve hizmete girmesi için kendisinden talep edilen sistemi oturtmak adına Ankara’ya geçti. 28 Şubat patladığı için pek birşey yapamadan Sivas’a geri döndü. Dostlarının tekrar ısrarları ise Suşehri’ne geçti.
1998 yılında görevli gittiği hacc vazifesinde ismini hayranlıkla duyduğu Hızır aleyhisselâm’ın yoldaşı ve erenler kervânının el-Gavsu’l-A‘zamı Bekir Baba’ya hacc dönüşü ilk sene intisâb edip; himmet ve emirleri ile ilmî halkalarını kurdu..


1999 yılında Arifan Külliyesi’nin temellerini vakıfların odalarında geçici kullanım ile başlatırken bir yandan da sabit mekân arayışı devam etti. Ancak taleplerine cevap bulamayınca iki çekyat bir yamanmış halı ile bir öğrenci evinde başlattı.


Kadîm usûl ilim geleneği ile başlattığı bu ders halkasından 2006 yılına kadar onlarca ilâhiyât öğrencisinin mezûn olmasını sağlarken bir yandan da onların temel metinlere vukûfiyetlerini artıran ve ehl-i sünnet çizgide müdâvemetlerini sağlayan yoğun dersler ile Medreselerin kapatılmasından Sivas’ta kurumsal bir medrese yolunu da böylece başlatmış oldu.
Yoğun geçen bir tempo ile dersler devam ederken Sivaslı dostlara 2006 yılında büyük bir proje hakkında yazdığı dosya ile destekler aradı. Ancak böyle bir projenin olmayacağını söyleyen dostlarına ve ümitsiz bakışlarına hüzün ve gelen emir ile Mekke-i Mükerreme’ye hicret etti...
2006 yılının 30 AĞUSTOS’unda Mekke-i Mükerreme’de bir medrese kurmak gayesi ile hicret etti. Ancak; bu süreç 70 gün sürdü. Dr. Necati Öztürk Hocam’ın ifadesi ile Davu’l-Kamer fî Muğamerati’ş-Şeyh Ömer adı ile hakkında kitap yazılacak hâdiseler ve hatıralar ile Sivas’a geri döndü.


Sivas’ta derslerine devam eden talebeleri ile 2006 yılında ARİFAN’ın yapısını kurdu ve ilâhiyat öğrencilerine yönelik başlattığı hizmet devam etmekte olup ARİFAN bu dönem içinde 8000 m2’lik bir külliyeye döndü. Anadolu’nun en büyük kütüphanelerinden birini sînesinde barındıran ARİFAN KÜLLİYE’sinde kadîm usûlde ders okutmaya devam etmektedir.


Bu hizmetinde tarihte ilme ve irfâna büyük hizmetler etmiş ama medreselerin kapanması ile tarihten tabir yerinde ise el etek çekmiş Sivas’da ilâhiyat enstitüsü hizmetinden daha farklı ve kapsamlı olacak tarzda Sivas’ın Cumhuriyet tarihinde kurumsal mâhiyete hâiz ders halkasını başlattı. Bu hizmet ilk gün olduğu gibi aynı heyecan ve azimle devam etmekte.


Bu hizmet eğitim ve irşâd olmak üzere iki alana yöneliktir. Eğitim hizmeti ise kendi içinde;
a-) İhtisâs Akademisi,
b-) Kırâat Akademisi, diye iki ana kısma ayrılmıştır.
İhtisâs akademisi kendi içinde İbtidâiyye ve Âliyye diye iki kısımda devam ederken;
Kırâat akademisi ise Tahfize Hazırlık, Tahfiz ve Kırâat ilimleri (Aşere, Takrib ve Tayyibe) bölümlerinden oluşmaktadır.


Siyer-i Nebî Külliyesi çalışması: İslâm âleminin en büyük müzesi olup akıllı bir bina olarak tasarlağını projenin tüm hazırlıkları devam etmektedir. 3 Dilde sunum yapacak bina aynı anda 15.000 kişiye hizmet verecek, 100.000 kitaptan oluşan Siyer-i Nebî kütüphanesi ile de bir ilk olacak bu kütüphane ümmetin siyer alanında en büyük hizmeti olacaktır. 190.000 m2 kapalı alan içindeki bu külliye kabartma haritalar, dev ekranlardaki görsel sunumlar ve 3 dilde ki özel seslendirme ile eskimeyen bir yâdigâr olarak ümmete hediyemizdir... Bina içinde ki 2.200 m2 genişliğindeki ölçekli kabartma harita ise dünyada bir ilki gerçekleştirecektir. Cumhuriyet tarihinin en büyük sanat merkezini de içinde bulunduracak bir proje....


Tercüme ve Sadeleştirmeleri:
1. Arapça Sarf, (Osmanlıca’dan sadeleştirme).
2. Nuzûl-u Îsâ Aleyhisselâm, (Arapçadan tercüme).
3. Fezâil-u Mekke ve’s-Sekeni Fîhâ, Hasan el-Basrî, (Tercüme).

Telifleri:
4. Günahlardan Arınmak Rahmana Kavuşmak.
5. Nübüvvet Güneşinden Şuâlar, 2 cilt Zübdetü’l-Buhârî şerhi.
6. Mütevâtir Hadîsler Işığında Beklenen Mehdî Aleyhisselâm.
7. Yâ Habîballah, (İrşâdu’l-Lebib ilâ Hasaisi’l-Habîb) Peygamberimize has vasıfları anlatan bir eser.
8. Zühd
9. Şer‘î Şerîfte Tesettür
10. Kırk Hadîs 1. Risâle.
11. Kırk Hadîs 2. Risâle
12. Kırk Hadîs 3, Risâle
13. Kırk Hadîs 4, Risâle
14. Nasihatlar
15. En Hayırlı Toplum Sahâbe-i Kirâm

Risâle Çalışmaları
16. Sevâd-ı A‘zam Tercümesi.
17. Kenz-i İlâhî.

 
© 2017 samilyayinevi.com.tr. Her hakkı saklıdır.
Küçükayasofya Cd. No:66 Şamil Han Sultanahmet - Fatih / İstanbul
Tel: 0212 516 06 50 - 518 15 39 Faks: 0212 516 06 51